Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa lisäpanostuksia ja veronkevennyksiä ei rahoiteta velalla, vaan menoja vähentävillä ja tuloja kasvattavilla uudistuksilla, joita on yhteensä 3,3 miljardin edestä. 

Vaihtoehtobudjetissa menoja vähennetään 1,92 miljardilla eurolla. Lisäpanostuksia kasvuun, osaamiseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaihtoehtobudjetti sisältää 600 miljoonaa euroa. Menotaso laskisi yhteensä 1,32  miljardilla. 

Vaihtoehtobudjetti sisältää verojen ja maksujen kevennyksiä yhteensä 1,62 miljardin euron edestä. Tuloja kasvattavia uudistuksia vaihtoehtobudjetti sisältää 1,40 miljardin euron verran. Julkisen talouden tulokertymä laskisi kokonaisuudessaan 220  miljoonalla eurolla. 

Eduskunnan tietopalvelun arvioi, että työllisyysuudistusten myötä työllisyys vahvistuisi nopeasti 42 000 lisätyöllisellä. Työllisyysuudistusten suorat julkista taloutta vahvistavat vaikutukset olisivat 515 miljoonaa euroa jo ensi vuonna. Eduskunnan tietopalvelun arvioimat reformit eivät kasvata tuloeroja kuvaavaa gini-kerrointa. Pidemmällä aikavälillä kokoomuksen työllisyysreformit vahvistaisivat työllisyyttä jopa yli 100 000 työllisellä.

Vaihtoehtobudjetti on luettavissa kokoomuksen verkkosivuilla

Scroll to Top